JR宇都宮駅西口の再開発事業で、ペデストリアンデッキ南側の「宇都宮駅西口南地区」(約0.2ヘクター…